Upp till 99% av fakturabeloppet

Snabbare kundbetalningar avlastar både administrativt och ekonomiskt, frigör rörelsekapital och ger förbättrat kassaflöde. Att frigöra tid innebär även möjligheten att kunna fokusera mer på den egna affärsverksamheten, och där med öka försäljningen.

Factoring är ett modernt och interaktivt cash management-verktyg som ger ökad likviditet och minskad administration för den som säljer sina fakturor.

  • Kapital binds ej i kundfordringar
  • Utbetalning av pengarna inom 24 timmar
  • Tid och kostnad för administration minskas

Via Retail Finance kan ni även erbjuda era kunder upp till 120 dagars kredit.

Förloppet är snabbt och enkelt – ni som kund säljer de av er utvalda fakturorna till oss, vi tar över kundfordran, och förutsatt att leveransen är godkänd och att kontroll av fakturamottagaren är positiv, så har ni avtalad andel på ert konto inom normalt sett ett dygn. Och givetvis behandlar vi era kunder som om de vore våra.

Kontakta oss på telefon 08-525 035 10 eller via kontakt@retailfinance.se så berättar vi mer!