Finansiering

Retail Finance ser expansion som en naturlig del av en verksamhet. Genom hyra och kreditramar löser vi era finansieringsbehov till 100%, vilket möjliggör era expansionsplaner fullt ut.

Vid traditionell finansiering via finansbolag eller bank låses det initiala kreditutrymmet helt under hela avtalsperioden. Med hyresfinansiering hos Retail Finance frigör ni istället kreditutrymme i takt med återbetalningarna – kreditutrymme som mycket väl kan användas till nyinvesteringar under avtalsperioden.

Retail Finance äger projektet eller produkten under hela avtalsperioden och ni som kund hyr det av oss. Er kassa behöver inte användas för att betala leverantörsfakturor under projekttiden, utan Retail Finance betalar leverantörerna i projektet och ni får en avtalad hyresavgift varje månad. När avtalstiden är slut övergår projektet eller produkten i er ägo. Inga restvärden eller andra dolda kostnader kommer att visa sig. Enkelt.

Med denna modell blir det tydligare att utvecklingsinsatserna kan sägas betala av sig i framtiden genom bättre verksamhetsnytta, högre intäkter samt lägre kostnader.

Ny- och ombyggnation
Att bygga om eller bygga en ny butik innefattar ett flertal moment, som planering, projektering, byggnation och inköp av inredning.
Vi hjälper dig som kund att finna den optimala finansieringslösningen för hela eller delar av projektet.

Energi- och miljöinvesteringar
Ökade energikostnader och större krav på hänsyn till vår miljö innebär ökade investeringsbehov för att nå önskade energibesparingar och klimatmål.
 Vi hjälper er att finansiera nya och effektivare energilösningar, som till exempel LED-belysning, energisnåla kyl- och frysdiskar, retursystem, avfallskvarnar och biogasanläggningar.

E-handels- och IT-lösningar
Användningen av webb-baserade lösningar för handel, tjänster, administration och ekonomisystem ökar kraftigt. Vi har hjälpt ett flertal kunder med helhetsfinansieringar kring hårdvara, mjukvara, licenser, konsultkostnader och säkerhetslösningar.

I Livsmedelshandlarnas medlemstidning Livsviktigt (2012, nr 13) kan man läsa om att växa med hyresfinansiering via Retail Finance och hur ICA Supermarket Blå Center i Östersund upplever upplägget. Klicka här för att läsa artikeln.