Om Retail Finance

Retail Finance är det enda finansbolaget i Norden som specialiserat sig inom detalj- och dagligvaruhandeln. Vi har därför stor kännedom och förståelse för de olika förutsättningar som gäller inom branschen. En kunskap som visat sig vara en stor trygghet för våra kunder.

Huvudsakligen arbetar vi med ny- och ombyggnationer av butiksverksamhet, men även finansiering av enbart objekt som exempelvis kylar och kassasystem genomförs. Växande fokus är investeringar av miljö- och energieffektiviserande åtgärder samt uppbyggnad av IT- och e-handelslösningar.

Vår tanke är att ledigt kapital skall användas till mer värdestegrande investeringar och bibehållen stabilitet i ett företag, inte för lös inredning och liknande som omgående sjunker i värde. Att därför ta ny- eller ombyggnadsprojekt på hyra skapar istället trygghet och en bra grund för att planlägga övriga investeringar utifrån.

Vi är helt oberoende av vilka leverantörer ni väljer att samarbeta med, vårt mål är alltid att vara på kundens sida och finna den optimala finansieringsformen för varje unikt projekt och ert företags individuella behov.

Retail Finance är den snabba och pålitliga problemlösaren som möjliggör tillväxt för kunden!

Ägarbild

Retail Finance majoritetsägare är Sveriges ca 1500 ICA-handlare genom ICA-handlarnas Förbund.