Projektledning

För att lyckas med sitt projekt krävs det mer än bara tillgång till kapital. Vid varje ny- eller ombyggnation förekommer ett stort antal fakturor från ett flertal leverantör vid en mängd olika tillfällen. Något som skapar ett ökat administrativt behov hos beställaren.

Retail Finance erbjuder därför en effektiv lösning på detta behov där vi tar på oss rollen som ekonomisk projektledare genom hela projektfasen. Vi har skapat rutiner och avancerade IT-stöd för att på ett optimalt sätt kunna bistå våra kunder som ekonomiskt projektstöd före, under och efter projektet. Det innebär att alla leverantörsfakturor under projektets gång hanteras av Retail Finance. Ni som kund får enbart ta ställning till den hyresfaktura som ställs varje månad.