Kontroll på projektekonomin

Hemtex är Sveriges största kedja inom hemtextil och heminredningsprodukter. Man har idag 158 butiker i Norden varav merparten i Sverige.

Retail Finance började jobba med Hemtex 2011 och har sedan dess finansierat drygt 130 butiker.

- När vi i styrelsen i slutet av 2010 bestämde att Hemtex skulle uppdatera sin profil och sitt varumärke innebar det även att ledningen beslutade om att byta koncept i alla butiker. Retail Finance hjälpte oss inte bara med finansiering av inredning och byggnation, utan även med rådgivning och ekonomisk projektledning. Detta innebar att vi kunde både bygga billigare och samtidigt ha full koll på våra kostnader under hela konceptuppgraderingen.

Ulf Segerström, Ekonomi och Finanschef, Hemtex AB

Nöjda med lösningen

- Vi har genomfört mer än 35 projekt genom Retail…

Ser ökade möjligheter

Retail Finance har hjälpt ICA och dess handlare sedan…