Visionen blev verklighet

ICA är Sveriges största kedja inom dagligvaruhandeln med drygt 1 400 butiker fördelade på fyra koncept. Kedjan drivs utav ca 1 500 fria handlare som var och en äger och bestämmer över sin butik.

Retail Finance har hjälpt ICA och dess handlare att finansiera ny- och ombyggnation sedan 2007. Projekten har varit allt från 100% finansiering av en total ombyggnation till enstaka objekt såsom kylar eller kassaband. En stor del av projekten under de sista året har inneburit olika energisparande åtgärder så som investering i ny belysning eller energisnålare kylar.

Svårt för butiker att få lån – artikel i tidningen icanyheter (2012, nr 12)

Ica Supermarket i Rottne har de senaste fyra åren haft en betydligt bättre tillväxt än genomsnittet för livsmedelshandeln. Därför ville ägarna satsa och planerade att bygga ut butiken. Men det blev inga lån – hos banken.

- Skönt att vi kunde lösa det på annat sätt, börjar handlaren Hans Birgersson. Jag pratade med vår bank här i Rottne men de visade inget större intresse. De tyckte att marginalerna var för låga, men så är det ju i vår bransch. Livsmedel ligger inte precis på tio procents marginal som i ett industriföretag.

Utbyggnaden av butiken såg ut att bli en vision. Då fick Hans Birgersson tips om Retail Finance.

- Det blev en kanonbra lösning för oss, säger Hans.

Investeringen i bland annat nya kylar, frysar, bageri och förbutik går på 6,5 miljoner kronor. Retail Finance svarar för 4 miljoner kronor medan butiken tar resten av sitt eget kapital.

- Vi betalar bara räntan fram tills att uppgraderingen av butiken är klar. När vi ska börja amortera har omsättningen förhoppningsvis ökat ytterligare, säger Hans Birgersson belåtet.

Ica Supermarket i Rottne är bara ett av många exempel på butiker som Retail Finance har hjälpt.

Klicka här för att läsa hela artikeln.

Investering halverade energikostnaderna – artikel i tidningen icanyheter (2012, nr 43)

Energieffektiviserande investeringar i butik kan snabbt betala sig, särskilt om man blickar framåt då statens klimatpolitiska mål spås leda till ökade energikostnader. Handlaren Kaare Naess på ICA Nära Gärdet berättar om hur han har halverat energikostnaden genom bland annat nya kylar och led-belysning, vilket var möjligt med hjälp av Retail Finance hyresfinansiering.

– Tack vare den här finansieringen kan vi dela upp traditionella direktkostnader som hantverkstjänster och konsultuppdrag. Det känns sundare och stämmer bättre med investeringens livslängd.

Klicka här för att läsa hela artikeln.

Nöjda med lösningen

- Vi har genomfört mer än 35 projekt genom Retail…

Uppskattar helhetsgreppet

- Deras helhetsgrepp med rådgivning och ekonomisk…